Polikosanol

Naturpreparat med alifatiska alkoholer

Polikosanol hjälper till att uppnå eller bibehålla normala kolesterolvärden. Med naturliga enzymer och signalämnen och utan biverkningar hjälper Polikosanol levern att justera blodfetterna i rätt riktning. Polikosanol är också en effektiv antioxidant, som motverkar åderförkalkning och härskning av blodfetterna.

30,- €

Polikosanol 60 tabletter
(1 tablett/dag).


Beställ

Polikosanol innehåller (1 tablett):


Läs mer i bipacksedeln:


Bipacksedel