Klarin Perfekt+

Komplett blåbärskapsel med antioxidanter och vitaminer

Klarin Perfekt är sammanställd av experter på ögonsjukdomar, diabetes, naturmedicin mm, och de senaste rönen inom forskningen har utgjort grunden vid framtagningen av denna naturprodukt. Målet har varit att täcka in så många av de vitt utbredda folkhälsoproblemen som möjligt.

30,- €

Klarin Perfekt 30 kapslar
(1 kapsel/dag).Beställ

Klarin Perfekt innehåller:


Bipacksedel